Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn van toepassing:

AVK (Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 2002)
AVC (Algemene Vervoers Condities 2002)
CMR (Voor het Internationale Vervoer)

Laatst gedeponeerd ter Arrondissementsrechtbank te Amsterdam / Rotterdam

De Algemene voorwaarden worden op aanvraag toegezonden.

Betalingsvoorwaarden:

Betalingen dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

 
Copyright 2011 Wijtman Midwoud - Algemene Voorwaarden